ราคาร้านค้า


รหัสสินค้า ชื่อ ราคาส่ง ราคาปลีก


203214 น้ำจิ้มสุกี้ออร์แกนิค ขวดแก้ว 250มล ออแกนิคมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 71 75

101009 คากิ สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 81 90
101010 ขาตั้ง สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 39 45
101012 กระเพาะหมู สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 110 125
101013 พอร์คช็อป สามพรานฟาร์ม 200กรัม2ชิ้น แพ็คละ400กรัม 170 190
101014 กระดูกอ่อนหมู สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 160 180
101015 คอหมูย่าง สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 213 235
101016 ซี่โครงหมู สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 142 160
101017 ซี่โครงอ่อน สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 160 180
101019 มันหมูแข็ง สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 86 95
101020 เล้ง สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 66 75
101021 ไส้อ่อน สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 134 150
101022 หนังหมู สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 79 90
101023 หมูบด สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 144 160
101024 หมูส่วนไหล่สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 144 160
101025 หมูสะโพก สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 152 170
101026 หมูสันคอ สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 176 195
101027 หมูสันนอก สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 154 170
101028 หมูสามชั้น สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 180 200
101029 หมูสันใน สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 164 185
101030 หมูสันนอกหั่น สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 162 185
101031 หมูสันคอหั่น แพ็คละ 500 กรัม สามพรานฟาร์ม 184 210
101032 หมูสะโพกหั่น แพ็คละ 500 กรัม สามพรานฟาร์ม 160 185
101035 หมูสันนอกสไลด์ สามพรานฟาร์ม แพ็คละ250กรัม 194 215
101037 หมูสันในสไลด์ แพ็คละ 500กรัม สามพรานฟาร์ม 200 220
101046 ขาหมูลูกเต๋า(หั่นเต๋า) สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 91 100
101047 ซี่โครงหมูบาร์บีคิว สามพรานฟาร์ม 1กิโลกรัม 326 360
101049 หมูสันคอสไลด์ สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 194 215
101066 หมูสันในหั่น แพ็คละ 500 กรัม สามพรานฟาร์ม 172 200
101071 สามชั้นลอกหนังสไลด์ สามพรานฟาร์ม แพ็คละ 500กรัม 194 215
101100 หมูสันในบด สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 173 200
101101 ขั้วตับหมู สามพรานฟาร์ม 400กรัม/แพ็ค 117 135
101103 สันคอสเต็ก ชิ้นละ 160กรัม 3ชิ้น สามพรานฟาร์ม 400กรัม/แพ็ค 197 220
101104 หมูสามชั้น 500กรัม สามพรานฟาร์ม 180 200
101105 หมูสะโพก700กรัม สามพรานฟาร์ม 214 240
639559 ตับหมู สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 131 145
101106 หมูสันคอชาบู สไลด์หนา 2 มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 249 275
101107 หมูไหล่ชาบู สไลด์หนา 2 มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 165
101108 หมูสะโพกชาบูสไลด์หนา 2 มิล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 165
101109 หมูสันนอกชาบูสไลด์หนา 2มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101110 หมูคอหมูชาบูสไลด์หนา 2มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 213 235
101111 หมูสามชั้นชาบูสไลด์หนา 2มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 165 195
101112 หมูสันในชาบูสไลด์หนา 2มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 239 265
101113 น่องหมูขาลายชาบูสไลด์หนา 2มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 165
101114 ตับหมูชาบูสไลด์หนา 2มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101115 หมูเซี้ยงจี้ชาบูสไลด์หนา 2มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101116 ไหล่หมูปิ้งย่างสไลด์หนา 3.5มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 165
101117 คอหมูปิ้งย่างสไลด์หนา 3.5มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 213 235
101118 หมูสันนอกปิ้งย่างสไลด์หนา 3.5มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101119 หมูสามชั้นปิ้งย่างสไลด์หนา 3.5มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 165
101120 ตับหมูปิ้งย่างสไลด์หนา 3.5มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101121 เซี้ยงจี้หมูปิ้งย่างสไลด์หนา 3.5มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101122 หมูเต๋าหั่นขนาด2×2×2ซม 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 165
101123 หมูบด บดละเอียด 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 137 150
101124 ขาหมูเผา 1ชิ้น ว.ทวีฟาร์ม 239 265
101125 ไส้อ่อนหมูลวก ลวกแล้ว 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101126 ไส้ใหญ่หมูลวก ลวกแล้ว 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 89 100
101127 ขาหมูต้มยำ หั่นแล้ว 1กิโลกรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101128 แก้มหมู ชิ้นละ450-500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 163 180
101129 หน้ากากหมู 1กิโลกรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 165
101130 หูหมู 1คู่ ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101131 ลิ้นหมู 1ชิ้น ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101132 ซี่โครงหมูสับ 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 165
101133 ขั้วตับหมู 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101134 ซี่โครงหมูบาบีคิว 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101135 กระดูกอ่อน 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101136 หัวใจชาบูสไลด์หนา 2มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101137 หัวใจหมูปิ้งย่างสไลด์หนา 3.5มล 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101138 ม้าม 1ชิ้น ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101139 กระเพาะ 1ชิ้น ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101140 มันหมูล้วนหั่น 2 กิโลกรัม ว.ทวีฟาร์ม 239 265
101141 มันหมูบด 2 กิโลกรัม ว.ทวีฟาร์ม 252 280
101142 หนังหมูล้วน 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101143 ไส้ตันหั่น 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101144 กระดูกเล้ง ตัดชิ้นเล็ก 1กิโลกรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101145 กระดูกซุป เป็นท่อน 1000กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101146 พอร์คช็อป 340-350กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101147 สันในหมูเส้น 300-350กรัม ว.ทวีฟาร์ม 165 185
101148 สามชั้นหมูเส้น 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
101149 ตับก้อน 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101150 เซี้ยงจี้หมูก้อน 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101151 หัวใจหมูก้อน 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101152 สันนอกหมูก้อน 500กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
101153 คากิ 1 กิโลกรัม ว.ทวีฟาร์ม 113 125
101154 สันคอหมูสเต็ก ชิ้นละ 250กรัม ว.ทวีฟาร์ม 147 170
101155 เนื้อแดงสไลด์หมูดำเหมยซานคุโรบุตะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง จ.เชียงราย 200กรัม/แพ็ค 118 120
101156 สามชั้นสไลด์หมูดำเหมยซานคุโรบุตะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง จ.เชียงราย 200กรัม/แพ็ค 118 120
101157 หมูบดหมูดำเหมยซานคุโรบุตะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง จ.เชียงราย 200กรัม/แพ็ค 118 120
101158 สันในหมูดำเหมยซานคุโรบุตะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง จ.เชียงราย 250กรัม/แพ็ค 126 125
101159 สันนอกหมูดำเหมยซานคุโรบุตะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง จ.เชียงราย 250กรัม/แพ็ค 126 125
101160 ซี่โครงหมูดำเหมยซานคุโรบุตะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชมหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง จ.เชียงราย 250กรัม/แพ็ค 126 125
109126 เนื้อสันในชาบู สไลด์หนา 2 มิล 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
109127 เนื้อขาลายชาบู สไลด์หนา 2 มิล 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
109128 เนื้อเสือร้องไห้ชาบู สไลด์หนา 2 มิล 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
109129 ไพร์มริม 350 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 273 300
109130 โทมาฮอร์ค 350 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 273 300
109131 ทีโบน 350 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 273 300
109132 เนื้อบด 250 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
109133 ริบอาย 250 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 189 210
109134 เนื้อเสือร้องไห้ 250 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 195
109135 เนื้อสันคอ 250 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 189 210
109136 เนื้อหนอก 250 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 186 205
109137 เนื้อสันนอก 250 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 192 215
109138 เอ็นวัว 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 131 150
109139 สันในวัว 1กิโลกรัม ว.ทวีฟาร์ม 578 650
109140 เนื้อสันในวัว 250 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 215 240
109141 มันวัว 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 92 105
109142 เนื้อหนอกชาบู สไลด์หนา 1.5 มิล 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
109143 เนื้อสันคอชาบู สไลด์หนา 1.5 มิล 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
109144 เนื้อริบอายชาบู สไลด์หนา 1.5 มิล 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
109145 เนื้อสันนอกชาบู สไลด์หนา 1.5 มิล 200 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 152 170
109146 ซี่โครงวัว 500 กรัม ว.ทวีฟาร์ม 381 425
102042 ไก่เนื้อชำแหละ มี โครง อก สะโพก น่อง ปีก ขา คอ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 1.4-1.8 กก/ตัว ***กดสั่งเป็นตัว*** ราคาในเว็ปคิดน้ำหนักที่1.6กก 223 245
102044 ไก่บ้านตะเภาทองไม่ชำแหละ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 1.0-1.6 กก. ***กดสั่งเป็นตัว*** ราคาในเว็ปคิดน้ำหนักที่1.3กก 273 300
102045 คอไก่ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 131 140
102046 โครงไก่ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 1โครง/แพ็ค/350กรัมขึ้นไป 55 65
102048 ขาไก่ตัดเล็บ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 270บ/กก 205 270
102049 น่องไก่ล้วนติดกระดูก แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 370บ/กก 336 370
102050 ปีกเต็มไก่ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 370บ/กก 336 370
102051 สะโพกไก่ล้วนติดกระดูก แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 385บ/กก 349 385
102052 อกไก่ติดหนัง-แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 385บ/กก 349 385
102055 ไก่เนื้อไม่ชำแหละ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 1ตัว 1.4-1.8 กก/ตัว ***กดสั่งเป็นตัว*** ราคาในเว็ปคิดน้ำหนักที่1.6กก 213 235
102056 กึ๋นไก่ล้วนผ่าแล้ว แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 226 270
102058 ไก่บ้านตะเภาทองชำแหละ มี โครง อก สะโพก น่อง ปีก ขา คอแทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 1.0-1.6 กก/ตัว ***กดสั่งเป็นตัว***ราคาในเว็ปคิดน้ำหนักที่1.3กก 289 320
102059 หัวใจไก่ล้วน แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 221 270
102061 สันในไก่ 350กรัม แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 409 450
102062 อกไก่บดไม่มีมันไม่มีหนัง 500กรัม/แพ็ค แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 404 450
102063 ไก่เนื้ออินทรีย์ไหว้ มีเครื่องใน-แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 1ตัว 1.7-2++ กก. ติดราคาที่2กก. (ตรุษจีน) 236 250
769611 ตับไก่ล้วนไม่ติดหัวใจ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 500กรัม/แพ็ค 236 270
102064 กึ๋นไก่อินทรีย์บด แทนคุณออแกนิคฟาร์ม 500 กรัม/แพ๊ค 263 300
104076 กรรเชียงปูม้านึ่งแช่แข็ง (แพ็คละ 250กรัม) ลุงเจือ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก ประมงพื้นบ้าน ปากน้ำปราณ 525 600
104077 กรรเชียงใบพายปูม้านึ่งแช่แข็ง (แพ็คละ 250กรัม) ลุงเจือ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก ประมงพื้นบ้าน ปากน้ำปราณ 457 520
104078 เนื้อขาปูม้านึ่งแช่แข็ง (แพ็คละ 250กรัม) ลุงเจือ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก ประมงพื้นบ้าน ปากน้ำปราณ 217 250
104079 เนื้อก้ามปูม้านึ่งแช่แข็ง (แพ็คละ 250กรัม) ลุงเจือ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก ประมงพื้นบ้าน ปากน้ำปราณ 217 250
104080 ไข่ปูม้านึ่งแช่แข็ง (แพ็คละ 250กรัม) ลุงเจือ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก ประมงพื้นบ้าน ปากน้ำปราณ 276 325
104081 เนื้ออกและขาปูม้านึ่งแช่แข็ง (แพ็คละ 250กรัม) ลุงเจือ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก ประมงพื้นบ้าน ปากน้ำปราณ 217 250
104083 ปูม้าไซด์ใหญ่ 5-6ตัวต่อกิโลกรัม นึ่งแช่แข็ง ร้านคนจับปลา นครศรีธรรมราช 851 950
107105 ไข่ไก่ชีวภาพ เบอร์5 อุดมชัยฟาร์ม แพ็คละ 10ฟอง 66 70
107107 ไข่เป็ด แทนคุณออแกนิคฟาร์ม 10ฟอง/แพ็ค 71 78
107132 ไข่ไก่เบอร์2 แทนคุณออแกนิคฟาร์ม 30ฟอง/แผง 236 260
107111 ไข่ไก่เบอร์3 แทนคุณออแกนิคฟาร์ม 30ฟอง/แผง 221 240
107114 ไข่เป็ด บางกระเจ้าฟาร์ม แพ็คละ 10ฟอง 60 75
107115 ร้านค้าเท่านั้น ไข่ไก่ Free range​ eggs จาก ปันออแกนิคฟาร์ม ลพบุรี สั่งมากกว่า 300ฟอง เท่านั้น 6 6
107116 ไข่ไก่ชีวภาพ เบอร์5 อุดมชัยฟาร์ม แพ็คละ 10ฟอง (เฉพาะลูกค้าที่ชำระล่วงหน้า) – 0
107118 ไข่เค็มออแกนิค​ 5ฟองต่อกล่อง แม่เป็ดเลี้ยงอิสระในฟาร์ม โดยปันออแกนิคฟาร์ม 45 50
107119 ไข่ไก่ Free range​ eggs จาก ฟาร์ม happy egg ลพบุรี แผงละ30ฟอง 189 210
107120 ไข่ไก่ Free range​ eggs จาก ฟาร์ม happy egg ลพบุรี แพ็คละ10ฟอง 68 75
107123 ไข่เป็ด Free range​ eggs จาก ฟาร์ม happy egg ลพบุรี แพ็คละ10ฟอง 68 75
107131 ไข่ไก่เบอร์2 แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 10ฟอง/แพ็ค 86 95
107113 ไข่ไก่เบอร์3 แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม 10ฟอง/แพ็ค 79 85
202135 ข้าวกล้องเจ้าหอมเวสสันตะระอินทรีย์ ข้าวคุณธรรม (1 กก.) 78 80
202136 ข้าวกล้องพื้นเมือง 150 สายพันธุ์อินทรีย์ ข้าวคุณธรรม (1 กก.) 146 150
202144 ข้าวอินทรีย์มะลิแดง นาลุงบล จ.อุบลฯ (5 กก) 289 300
202145 ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงอินทรีย์ ข้าวคุณธรรม (1 กก.) 74 95
202152 ข้าวกล้องมหัศจรรย์ (1กก.) 53 65
202153 ข้าวกล้องมหัศจรรย์ (2กก.) 101 120
202154 ข้าวกล้องมหัศจรรย์ (5กก.) 226 250
202159 ข้าวฮางงอกหอมมะลิอินทรีย์ บรรจุแบบสูญญากาศ (900 กรัม) วิสาหกิจชุมชนการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจร จ ร้อยเอ็ด 110 130
202164 ข้าวสารจ้าวพื้นเมือง พันธุ์ลูกปลา พอ พบ สุข (1 กก.) กลุ่มเกษตรกรจาก จ.สุรินทร์ คุณสำเริง ศรีโกตะเพชร 84 95
202167 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ถุงละ 5 กก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ อ.เลสภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 242 260
202170 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 1 กิโลกรัม บรรจุถุงแบบสูญญากาศ วิสาหกิจชุมชนการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ครบวงจร จ ร้อยเอ็ด (แพ็คละ) 74 90
202171 ข้าว 30 สายพันธุ์ จากศรีประจันต์ สุพรรณบุรี กิโลกรัมละ 137 150
202173 ข้าวเหนียวดำอินทรีย์ Organic Black stickly rice บรรจุแบบสูญญากาศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ อ.เลสภูมิ จ. ร้อยเอ็ด (1 กก.) 97 130
202174 ข้าวกล้องอินทรีย์ 3 สุข บรรจุแบบสูญญากาศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ อ.เลสภูมิ จ. ร้อยเอ็ด (1 กก) 92 110
202176 ข้าวกล้องอินทรีย์สองเรา บรรจุแบบสูญญากาศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ จ. ร้อยเอ็ด (1 กก) 89 110
202179 ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ สุขทุกคำ 1กิโลกรัม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา SDGsPGS บรรจุสูญญากาศ 111 120
202180 ข้าวกล้องหอมมะลิ105อินทรีย์ สุขทุกคำ 1กิโลกรัม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา SDGsPGS บรรจุสูญญากาศ 86 95
202181 ข้าวหอมมะลิ105อินทรีย์ สุขทุกคำ 1กิโลกรัม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา SDGsPGS บรรจุสูญญากาศ 86 95
202182 ข้าวเหนียวลืมผัวอินทรีย์ นาบ้านแก จ.ศรีสะเกษ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนศรีสะเกษ SDGsPGS 126 140
207179 บะหมี่ผสมผักโมโรเฮยะอบแห้ง รสยากิโซบะ (85 กรัม) 27 28
207180 บะหมี่ผักโมโรเฮยะ 4 ชิ้น/แพ็ค (200 กรัม) 36 38
207181 บะหมี่ผักอบแห้งโมโรเฮยะ รสเห็ดหอม (75 กรัม) 20 22
207182 บะหมี่ผสมผักโมโรเฮยะอบแห้ง รสต้มยำ ไม่ใช้ผงชูรส ไขมันต่ำ (85 กรัม) 20 22
207183 เส้นหมี่ข้าวกล้อง 25 30
207184 เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวกล้องอินทรีย์ 250 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 88 93
207185 เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวขาวอินทรีย์ 250 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 86 88
207186 เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวขาวอินทรียฺ์ผสมรสขมิ้น 250 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 90 93
207187 เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวกล้องดำอินทรีย์ 250 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 90 93
207188 แผ่นแป้งข้าวอินทรีย์ 145 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 101 125
207189 เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าวกล้องแดงอินทรีย์ 250 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 90 93
203155 ซีอิ๊วขาวเซิงโชวหวัง สูตรทอง (300 ซีซี) 53 60
203156 ซีอิ๊วขาวเซิงโชวหวัง Xo Xing Premium low salt (300ซีซี) 88 95
203165 เต้าเจี้ยวอินทรีย์ 250กรัม ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 39 42
203166 น้ำปลาแท้ พงษ์ทิพย์ (200 ซีซี X 4 ขวด) รุ่งโรจน์ (ทั่งย่งเฮง) 102 120
203167 น้ำปลาแท้ พงษ์ทิพย์ (200 ซีซี) 30 35
203168 น้ำปลาแท้ พงษ์ทิพย์ (750 ซีซี) 54 65
203170 เต้าเจี้ยวอินทรีย์ (500 กรัม) ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 65 70
203171 น้ำแกงเลียงสุขทุกคำ (230มล) 36 40
203172 น้ำแกงส้มสุขทุกคำ (230มล) 36 40
203173 ซอสปรุงรสสุขทุกคำ (220มล) 36 40
203174 น้ำสลัดอินทรีย์ รสขิง 200 มล. ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 111 120
203175 น้ำสลัดอินทรีย์ รสขมิ้น 200 มล. ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 111 120
203176 น้ำสลัดอินทรีย์ รสตะไคร้ 200 มล. ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 111 120
203177 น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 310 มล ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 119 129
203178 น้ำจิ้มปอเปี๊ยะอินทรีย์ 200 มล. ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 90 108
203185 น้ำตาลมะพร้าวบริสุทธ์ จากกลุ่มวิสาหกิจเพียรหยดตาลละศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 250 กรัม 110 120
203186 น้ำตาลมะพร้าวบริสุทธ์จากกลุ่มวิสาหกิจเพียรหยดตาลละศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 400 กรัม 152 160
203187 น้ำตาลมะพร้าวบริสุทธ์จากกลุ่มวิสาหกิจเพียรหยดตาลละศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 500 กรัม 179 190
203188 น้ำตาลมะพร้าวบริสุทธ์จากกลุ่มวิสาหกิจเพียรหยดตาลละศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 1000 กรัม 341 380
203190 น้ำส้มสายชูหมัก 4% ตรา เฒ่าทอง ปริมาณสุทธิ 300 มล. 35 34
203192 กะปิแท้ 300 กรัม ร้านคนจับปลา จ.นครศรีธรรมราช 90 99
203194 เมอริโต้ กะทิอินทรีย์ 270มล 38 40
203195 เมอริโต้ กะทิอินทรีย์ 400มล 58 62
203197 น้ำสลัดเต้าหู้ 200กรัม สวนผักดาดฟ้าบ้านรังษี 55 60
203200 น้ำปลาร้าปรุงรส สูตรดั้งเดิม 200มล zeon ซีออน 65 69
203201 น้ำมันหมูออร์แกนิค100% 450กรัม Mangalica 238 259
203202 น้ำมันรำข้าว สำหรับปรุงอาหาร ตรากรีนเซฟ 1.9 ลิตร 178 199
203203 ซอสผัดไทยอินทรีย์ ตรา แคปปิตัล ออร์กานิก 200มล. 122 125
203215 ซอสอเนกประสงค์ออร์แกนิค 250มล. ออแกนิคมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 134 145
203216 น้ำมันคาโนล่าออร์แกนิค 100% จากคิงออร์แกนิค มาตรฐาน NOP & USDA (USA) Organic นำเข้าจาก USA 250มล. 176 185
203221 ซอสพริก ตราไทด้า 350กรัม พริกสดเน้นๆ เข้มข้นพิเศษ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ผสมแป้ง ไม่เจือสี 75 79
203222 น้ำจิ้มสุกี้ ตราไทด้า 350กรัม พริกสดเน้นๆ เข้มข้นพิเศษ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ผสมแป้ง ไม่เจือสี 75 79
203223 พริกป่น 35กรัม ออแกนิคมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 50 50
203224 พริกป่น 800กรัม ออแกนิคมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 625 790
205188 ถั่วคุณลุง ถั่วผสมคั่ว ผสมผลไม้อบแห้ง Roasted Mixed Nuts (125 กรัม) 67 75
205191 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 140 กรัม สหกรณ์กรีนเนท 102 110
205197 งาดำคั่วป่น JM ธัญพืช (150กรัม) 53 59
205198 งาขาวคั่วป่น JM ธัญพืช (150กรัม) 53 59
205200 งาดำคั่วเม็ด JM ธัญพืช (150กรัม) 53 59
205201 งาขาวคั่วเม็ด JM ธัญพืช (150กรัม) 53 59
205202 งาม้อนคั่วเม็ด JM ธัญพืช (100กรัม) 39 42
205203 งาม้อนคั่วป่น JM ธัญพืช (100กรัม) 39 42
205211 ถั่วคุณลุง ถั่วลายเสือคั่ว Roasted Tiger Stripe (125 กรัม) กุ๊บไต 57 63
205213 ข้าวกล้องบดเพื่อโจ๊ก 500กรัม ข้าวกล้องสามสี ข้าวดำ ข้าวแดง ข้าวหอมมะลอ ต้มได้ 15ถ้วย จากอารยะฟาร์ม 68 79
205216 สาคู ต้นพัทลุง 500กรัม จากต้นสาคูอินทรีย์แท้ ปราศจากสารกันบูด สารตกค้าง ไม่ผสมแป้ง 154 169
205218 เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ 500 กรัม สหกรณ์กรีนเนท 318 330
205219 ถั่วเหลือง ออร์แกนิค 500กรัม พันธุ์เชียงใหม่60 จากทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน โดย กรีนเนท 43 45
205220 ถั่วเขียวเพาะงอกออร์แกนิค 500 กรัม สหกรณ์กรีนเนท 57 60
205221 เมล็ดถั่วเหลืองออร์แกนิค มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 800กรัม 44 50
303238 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาขาวรสน้ำผึ้ง (85กรัม) 36 40
303239 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาดำรสขิง (85กรัม) 36 40
303240 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาขี้ม้อนรสน้ำผึ้ง (85กรัม) 36 40
303241 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาขี้ม้อนผสมลูกเดือย (85กรัม) 36 40
303244 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาขาวผสมลูกเดือย (85กรัม) 36 40
303245 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาขี้ม้อนผสมข้าวกล้อง (85กรัม) 36 40
303246 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาดำรสน้ำผึ้ง (85กรัม) 36 40
303247 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาดำผสมลูกเดือย (85กรัม) 36 40
303248 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาขี้ม้อนรสขิง (85กรัม) 36 40
303249 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาขี้ม้อนผสมข้าวกล้อง (85กรัม) 36 40
303250 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาดำผสมข้าวกล้อง (85กรัม) 36 40
303286 งาแท่งอบกรอบ JM ธัญพืช งาขาวผสมลูกกล้อง (85กรัม) 36 40
205222 ถั่วเขียวอินทรีย์ มาตรฐาน USDA และ EU ไร่สุขสมาน จ.ศรีสะเกษ 300กรัม (OS) 36 48
205223 ถั่วดำอินทรีย์ มาตรฐาน USDA และ EU ไร่สุขสมาน จ.ศรีสะเกษ 300กรัม (OS) 36 48
204173 กระเทียมติดเปลือกเจียว แบบแห้ง (100 กรัม/ซองเขียว) 128 138
204174 กระเทียมติดเปลือกเจียว ในน้ำมันรำข้าว (40 กรัม/ซองส้ม) 41 45
204175 กระเทียมแกะเปลือกเจียว ในน้ำมันรำข้าว (40 กรัม/ซองม่วง) 53 58
204176 กระเทียมติดเปลือกเจียว แบบแห้ง (40 กรัม/ซองชมพู) 45 49
204177 กระเทียมแกะเปลือกเจียว แบบแห้ง (40 กรัม/ซองเขียว) 62 68
203179 พริกแกงเหลืองอินทรีย์ 100 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 90 98
203180 พริกแกงเขียวอินทรีย์ 100 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 104 115
203181 พริกแกงแดงอินทรีย์ 100 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 104 115
203182 พริกแกงขมิ้นอินทรีย์ 100 กรัม ตรา แคปปิตัล ออร์กานิค 96 98
203217 พริกแกงเผ็ดออร์แกนิค มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 50กรัม 28 29
203218 พริกแกงเขียวหวานออร์แกนิค มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 50กรัม 28 29
203219 พริกแกงส้มออร์แกนิค มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 50กรัม 28 29
203220 พริกแกงพะแนงออร์แกนิค มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 50กรัม 28 29
201207 ฟองเต้าหู้ยอ 250 กรัม 109 125
201208 ฟองเต้าหู้สดแท่ง 100 กรัม 31 35
201209 ฟองเต้าหู้สดแท่ง 500 กรัม 141 165
201210 ฟองเต้าหู้สดแท่ง 1 กก. 226 260
201211 เต้าหู้ก้อน 17 20
201215 เต้าหู้ไข่ไก่ออร์แกนิค 120กรัม แพ็ค5หลอด ออแกนิคมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/USD King Fresh Farm 14 15
201216 เต้าหู้โฮมเมด Daddy’s Tofu รส Original 250กรัม 49 52
201217 เต้าหู้โฮมเมด Daddy’s Tofu รส Flaxseed 250กรัม 57 60
101003 ไส้กรอกหมูรวม6รส 450กรัม n&n sausage homemade 336 370
101004 ไส้กรอกหมูรสพริกขี้หนูสด 320กรัม n&n sausage homemade 218 240
101006 ไส้กรอกหมูผสมเครื่องเทศและชีส 320กรัม n&n sausage homemade 236 260
101007 ไส้กรอกหมูรสเวียนนา 320กรัม n&n sausage homemade 218 240
101008 ไส้กรอกหมูรสพริกไทยดำ 320กรัม n&n sausage homemade 218 240
101038 แฮม สามพรานฟาร์ม แพ็คละ250กรัม 126 135
101040 ไส้กรอกหมู รสสไปซี่อิตาเลี่ยน 320กรัม n&n sausage homemade 236 260
101044 ลูกชิ้นหมู สามพรานฟาร์ม แพ็คละ 500กรัม 188 199
101045 หมูยอ3ชิ้น สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 238 259
101052 หมูเด้ง สามพรานฟาร์ม แพ็คละ500กรัม 150 165
101053 เบคอนรมควัน สามพรานฟาร์ม แพ็คละ250กรัม 150 165
101073 ไส้กรอกหมูคั่วกลิ้ง สามพรานฟาร์ม 250กรัม 5ชิ้น 102 109
101074 ไส้กรอกรมควัน แพ็คละ250กรัม สามพรานฟาร์ม 102 109
101075 ไส้กรอกหมูเบียร์เวิท สามพรานฟาร์ม 250กรัม 102 109
101079 หมูยอ YOR U ORGANIC 165กรัม รสนิยม-พริกไท 87 95
101080 หมูยอ YOR U ORGANIC KETO MINI SIZE เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม 3ชิ้น 195กรัม รสลาว-พริกไท+ผักชีลาว 87 95
101081 หมูยอ YOR U ORGANIC 165กรัม รสร้อนแรง-พริกไท+พริกขึ้หนูสด 87 95
103057 ไส้กรอกปลารสดั้งเดิม (250 กรัม) 84 95
103058 ไส้กรอกปลารสพริกไทยดำ (250 กรัม) 84 95
103107 ไส้อั่วปลากะพงสมุนไพร 200กรัม 88ฟู้ดส์ 74 80
103108 ปลากะพงจ๊อ 320กรัม 88ฟู้ดส์ 95 100
103111 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา กลมโต PACK S แพ็คละ 120กรัม 51 59
103112 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา โดนัท PACK S แพ็คละ 120กรัม 51 59
103113 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา บัวลอย PACK S แพ็คละ 120กรัม 51 59
103114 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา เต้าหู้ปลา PACK S แพ็คละ 120กรัม 51 59
103115 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา สาหร่าย PACK S แพ็คละ 120กรัม 51 59
103116 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา สายฝน PACK S แพ็คละ 120กรัม 51 59
103117 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา ลูกชิ้น4แบบ พร้อมน้ำจิ้ม ซีฟู้ด Box set : M แพ็คละ 130กรัม 69 79
103118 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา ลูกชิ้น4แบบ พร้อมน้ำจิ้ม ต้มยำ Box set : M แพ็คละ 130กรัม 69 79
103119 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา ลูกชิ้น5แบบ พร้อมน้ำจิ้ม2รส ซีฟู้ดและต้มยำ Box set : L แพ็คละ 220กรัม 100 115
103120 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา ปลาเส้น ยักษ์ใหญ่ ใจฟิต อร่อยเป็นแท่งกับเนื้อปลาทะเลแท้ๆ100% GIANT FIT BAR แพ็คละ 200กรัม 75 85
103121 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา น้ำจิ้ม ซีฟู้ด สุดแซ่บ ขนาดมินิพกพา SAUCE MINI ขวดละ 57กรัม 36 39
103122 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา น้ำจิ้ม ต้มยำ เจ้าแรกในไทย ขนาดมินิพกพา SAUCE MINI ขวดละ 57กรัม 36 39
103123 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา น้ำจิ้ม ซีฟู้ด สุดแซ่บ ขวดใหญ่ แซ่บจุใจ SAUCE Bottle ขวดละ 220กรัม 118 130
103124 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา น้ำจิ้ม ต้มยำ สุดแซ่บ ขวดใหญ่ แซ่บจุใจ SAUCE Bottle ขวดละ 220กรัม 118 130
103125 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา กลมโต BIG PACK แพ็คละ 500กรัม 186 220
103126 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา โดนัท BIG PACK แพ็คละ 500กรัม 186 220
103127 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา บัวลอย BIG PACK แพ็คละ 500กรัม 186 220
103128 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา เต้าหู้ปลา BIG PACK แพ็คละ 500กรัม 186 220
103129 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา สาหร่าย BIG PACK แพ็คละ 500กรัม 210 250
103130 PALA ลูกชิ้นป(า)ลา สายฝน BIG PACK แพ็คละ 500กรัม 210 250
104084 ฮ่อยจ๊อปูจัมโบ้ 7ลูก แช่แข็ง 250กรัม พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด+น้ำจิ่มบ๊วยเจีย ANA HALAL FOOD 339 350
104085 ฮ่อยจ๊อปูจูเนียร์ 7ลูก แช่แข็ง125กรัม พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด+น้ำจิ่มบ๊วยเจีย ANA HALAL FOOD 215 220
104086 ปูจ๊า 5ชิ้น แช่แข็ง 250กรัม ANA HALAL FOOD 215 220
306004 ก๋วยเตี๋ยวหลอด 10ชิ้น 300กรัม HANA HALAL FOOD 158 165
306019 ไส้อั่วปลานิลเฮียเจี๊ยบ ต้นน้ำเมืองพะเยา ไม่มีกลิ่นคาว ไม่ใส่ผงชูรส 250กรัม 152 165
306024 ไส้กรอกไก่ล้วน แทนคุณออแกนิคฟาร์ม 250-260กรัมต่อแพ็ค 160 175
306025 ลูกชิ้นไก่ล้วน แทนคุณออแกนิคฟาร์ม 250กรัมต่อแพ็ค 129 140
306031 ไส้กรอกหมูแฟรงค์เฟอร์เทอร์ 250กรัม ว.ทวีฟาร์ม 160 185
306033 ลูกชิ้นหมู 300กรัม ว.ทวีฟาร์ม 176 205
306032 เบคอนสไลด์ 200กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 175
306031 ไส้กรอกหมูแฟรงค์เฟอร์เทอร์ 250กรัม ว.ทวีฟาร์ม 160 185
306030 ไส้กรอกหมูพริกไทยดำ 250กรัม ว.ทวีฟาร์ม 160 185
306029 แฮมสไลด์ 200กรัม ว.ทวีฟาร์ม 150 175
303309 หมูกรอบจำแลง MeatAvatar 200กรัม 129 139
306012 ขนมจีบโปรตีนพืช PLANT-BASED KROP 25กรัม 6 ชิ้น/กล่อง 104 110
306013 ฮะเก๋าโปรตีนพืช PLANT-BASED KROP 25กรัม 6 ชิ้น/กล่อง 104 110
306014 ซาลาเปาโปรตีนพืชผัดผงกะหรี่ PLANT-BASED KROP 40 กรัม 4 ลูก/กล่อง 65 69
306015 ซาลาเปาโปรตีนพืชผัดกะเพรา PLANT-BASED KROP 40 กรัม 4 ลูก/กล่อง 65 69
306016 ซาลาเปาไส้หมูแดง Plant-Based 90กรัมต่อลูก OmniMeat Happy Bao 29 33
306020 หมูกรอบจำแลง CRISPY PORK AVATAR 200กรัม 117 120
306021 หมูสับจำแลง MINCED PORK AVATAR 240กรัม 117 120
306022 เนื้อเบอร์เกอร์จำแลง PLANT-BASED BURGER PATTIES 226กรัม 145 149
306023 มีทบอลจำแลง PLANT-BASED MEATBALL 180กรัม 145 149
306026 ไส้กรอกจากพืช รสน้ำผึ้ง 76กรัม NH Foods ECO BIO PLASTIC 51 55
306027 ไส้กรอกจากพืช รสกระชายและน้ำผึ้ง 76กรัม NH Foods ECO BIO PLASTIC 51 55
306028 ไส้กรอกจากพืช รสตะไคร้และน้ำผึ้ง 76กรัม NH Foods ECO BIO PLASTIC 51 55
304100 น้ำยาปู 300กรัม/แพ็ค กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช 97 105
304101 แกงปูใบชะพลู 300กรัม/แพ็ค กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช 113 130
304103 แกงกุ้งใบชะพลู โดยกลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช 110 120
304104 แกงส้มจาระเม็ดดำยอดมะพร้าว โดยกลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช 97 105
304105 แกงส้มจาระเม็ดดำสับปะรด โดย กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช 97 105
304106 แกงส้มปลากุเรายอดมะพร้าว โดย กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช 97 105
304109 แกงส้มปลากุเราสับปะรด โดย กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช 97 105
304114 ห่อหมก ภูเก็ต ไม่ใส่ผงชูรสและสารกันเสีย 3ห่อ100บาท 86 100
304120 แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว โดย กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช 118 135
304135 ห่อหมกปลาอินทรีย์500กรัม กลุ่มมุสลิมมะห์ประมงพื้นบ้านในถุ้ง จ.นครศรีธรรมราช 173 200
204007 ผงผักผลไม้ ธรรมชาติ100% MIX GREEN Superfood Powder “MOTREE” 50กรัม/ถุง 263 295
204008 ผงผักผลไม้ ธรรมชาติ100% MIX RED Superfood Powder “MOTREE” 50กรัม/ถุง 263 295
201202 น้ำนมถั่วเหลืองฟองเต้าหู้สด สูตรดั้งเดิม 23 28
201203 น้ำนมถั่วเหลืองฟองเต้าหู้สด สูตรน้ำตาลน้อย 23 28
201204 น้ำนมถั่วเหลืองผสมฟองเต้าหู้สด สูตรชาเขียวมัทฉะ (ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันจัดส่ง) 25 30
201205 น้ำนมถั่วเหลืองผสมฟองเต้าหู้สด สูตรช็อคโกแลตมอลต์ (ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันจัดส่ง) 25 30
201206 น้ำนมถั่วเหลืองฟองเต้าหู้สด 1 ลิตร ปลอดจีเอ็มโอ (ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันจัดส่ง) 53 60
201213 น้ำนมถั่วเหลืองฟองเต้าหู้สด 1 ลิตร ปลอดจีเอ็มโอ ไม่มีน้ำตาล 53 60
301227 มายด์ คอมบูชะ รสออริจินัล สูตรไม่มีน้ำตาล 250มล 95 100
301228 มายด์ คอมบูชะ รสลิ้นจี่ 250มล สูตรมีน้ำตาล 50Kcal 95 100
301229 มายด์ คอมบูชะ รสน้ำผึ้งและขิง 250มล สูตรมีน้ำตาล 50Kcal 95 100
301230 มายด์ คอมบูชะ รสส้มยูสุและพืช 250มล สูตรมีน้ำตาล 50Kcal 95 100
301231 น้ำผึ้งป่า750 มล ผึ้งโพรงสีค่อนข้างเข้ม​ มีกลิ่นหอม จากป่าบนภูชี้ฟ้า 367 399
301243 น้ำข้าวกล้องงอกผสมถั่ว 5 สี 280มล. Naturich 35 39
301244 น้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช 280มล. Naturich 36 39
301245 น้ำนมถั่วเหลืองผสมถั่ว 5 สี 280มล. Naturich 34 39
301246 เครื่องดื่มสมุนไพร 9 ชนิด 280มล. Naturich 34 39
301247 แปะก๊วยน้ำลำไยผสมเนื้อสำรอง 280มล. Naturich 45 49
301248 คอมบูชาขิง Detox Gold Kombucha 260 ml Pure Remedy ***ช่วยขับความร้อนออกจากร่างกาย*** 107 120
301249 น้ำผึ้งป่าแท้ 1000กรัม บ้านไร่นายวันฟาร์ม จ.พะเยา (BF) 315 350
504101 น้ำสกัดสมุนไพร ย่านางบาลานซ์โกลด์ 1000มล CoolingGreen 183 200
301250 น้ำส้มคั้นอินทรีย์ 100% 200มล. คั้นด้วยส้มสายน้ำผึ้งนอกฤดู สวนพี่วิไล ห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน 50 60
501250 น้ำยาทำความสะอาดจากผิวส้ม (500 ซีซี) 34 40
501251 น้ำยาทำความสะอาดจากผิวส้ม (5 ลิตร) 289 350
501252 น้ำยาล้างจานจากผิวส้ม ขวดละ500ซีซี 36 40
501253 น้ำยาล้างจานจากผิวส้ม (5 ลิตร) 315 350
501254 น้ำยาซักผ้าจากผิวส้ม ขวดละ500ซีซี 36 40
501255 น้ำยาซักผ้าจากผิวส้ม (5 ลิตร) 315 350
501256 น้ำยาล้างผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ Greenzyme 500มล 134 150
501257 ผงชาร์โคลดูดซับสารพิษ ผักผลไม้ Be Klear มี24ซองซาเช่ 345 349
502257 แชมพูผสมสมุนไพร มะกรูด สูตรพิเศษ ผสมน้ำซาวข้าวว 265มล 41 45
502258 ครีมนวดผสมสมุนไพร มะกรูด สูตรพิเศษ ผสมน้ำซาวข้าว 265มล 43 45
502259 ครีมนวดผสมสมุนไพร อัญชัน 350มล 48 52
502260 แชมพูผสมสมุนไพร อัญชัน 360มล ชุมชนบุญนิยม สันติอโศก 41 45
502261 แชมพูมะพร้าวธรรมชาติ ตราเดอพร้าว 250 มล 165 210
502262 ครีมนวดผสมมะพร้าวธรรมชาติ ตราเดอพร้าว 180มล 165 210
502269 ยาสีฟันสมุนไพรสกัด 100กรัม เดนตาเมท 162 175
502270 ทิชชู่เปียก COCO ทำจากสารสกัดจากมะพร้าว และสารสกัดจากธรรมชาติ 99.3% 40 49
503011 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นออแกนิค ตราเดอพร้าว 300 มล 223 250
503012 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นออแกนิค ตราเดอพร้าว 100 มล 107 120
802261