ว.ทวีฟาร์ม


ว. ทวีฟาร์ม ฟาร์มหมูและวัวไบโอไดนามิก

แห่งขอนแก่น
ที่การผลิตเป็นมิตรต่อโลกและคนกิน

จุดเปลี่ยนของผมทำไมเปลี่ยนจากฟาร์มหมูเคมีมาเป็นอินทรีย์คืออะไร?
กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมากนัก ผมเคยได้ทำงานในฟาร์มบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ณ จ.ราชบุรี ได้เรียนรู้การเลี้ยงหมูแบบป้องกันโรคทุกวิถีทางตั้งแต่โรงเรือนมีการจำกัดคนเข้าออก ชะล้างน้ำยาก่อนเข้าและออก ใช้วัคซีน ใช้ยาปฏิชีวนะมากมายป้องกันและรักษาโรค ใช่ครับผมจำมาหมดจากการเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยและฟาร์มบริษัทใหญ่ นำมาทดลองทำฟาร์มเลี้ยงหมูเอง ในเวลานั้นผมคิดว่าตัวเองความรู้ดี ประสบการณ์มี สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ทุกอย่าง หลังจากนั้นสามปี สิ่งที่ผมได้เจอปัญหาตั้งแต่ปัจจัยด้านราคาวัตถุดิบอาหารที่เราไม่สามารถควบคุมราคาและคุณภาพได้ สัตว์เลี้ยงที่แม้จะป้องกันด้วยวัคซีนหรือยารักษาโรคดีๆสุดท้ายก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเนื่องจากการป้องกันหมูมากเกินไปทำให้หมูอ่อนแอก่อโรคได้ง่าย หรือแม้กระทั่งการขายหมูให้พ่อค้าคนกลางที่เราไม่สามารถควบคุมราคาได้เลย ปัญหามากมายจนคนที่สู้ชีวิตมากๆแบบผมต้องจนมุม จนกระทั่งวันหนึ่งได้เจอทางสว่างได้เรียนรู้หลักการพึ่งตัวเองของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราครับ คือเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุด เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่างลงตัวและยั่งยืน
ภาพนี้ผมชอบมากเลยครับ “ทฤษฏีของพ่อ”

คุณวานิชย์ วันทวี