ปลา ปู กุ้ง

อาหารทะเลสดๆจากทะเลนครศรีธรรมราช

🐠🦞🦀

🐟ปลาทราย เล็ก

-ราคา กก ละ 430บ

-มากกว่า7 ตัว/แพ็ค

-แพ็คละ3ขีด

-มี3แพ็ค

🐟ปลาทราย ใหญ่

-ราคา กก ละ520บ

-แพ็คละ3ขีด

-มี3แพ็ค

🐟ปลาอินทรีย์หั่นแว่น

-ราคา กก ละ650บ

-แพ็คละ2ขีด

-มี5แพ็ค

🐟ปลากระบอก

-ราคา กก ละ369บ

-แพ็คละ2ขีด

-มี3แพ็ค

🐟หัวปลาและกระดูกปลากะพง

-ราคา กก ล209บ

-แพ็คละ2ขีด

-มี3แพ็ค

สั่งวันนี้ ส่งพรุ่งนี้…

เส้นทางจัดส่ง

แจ้งออเดอร์ก่อน 16.00น

 

ประมงพื้นบ้าน
มีวิธีการจับที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องมือการจับเฉพาะประเภท เช่น ปลากระพง ปลาเก๋า ปลาสาก ปลาอินทรีย์ ใช้เบ็ดตกปลา, กุ้ง ปู ใช้อวนเฉพาะอย่าง, หมึก ใช้ลอบหรือใช้เบ็ด ฯลฯ เมื่อใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ระบุชนิด จะทำให้ชาวประมงเลือกได้ว่าจับได้ตัวขนาดที่พอเหมาะ ถ้าขนาดตกไซด์กจะปล่อยคืน ทำให้ทรัพยากรทางทะเลและสัตว์น้ำไม่ถูกทำลายจนไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้
เนื่องจากเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กมีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักบรรทุกและระยะเวลาในการออกทะเล ดังนั้นส่วนใหญ่จะไปเช้า-กลับบ่าย ออกบ่ายกลับเย็นหรือดึก ทำให้สัตว์น้ำที่จับได้ยังคงความสด ไม่ต้องแช่สารเพื่อไม่ให้เน่าเสีย
อาหารทะเลที่ไม่มีสารเคมีที่คงความสด (สารเคมีที่นิยมใส่คือฟอร์มาลีน) จะมีความสด อร่อย สัมผัสได้ถึงคุณภาพและรสชาติของทะเลจริงๆ บางคนที่เคยมีอาการแพ้อาหารทะเล บางส่วนเกิดจากการแพ้สารเคมีที่อยู่ในอาหารทะเล
ประมงพื้นบ้านเป็นประมงชายฝั่งในระยะไม่เกิน 3 ไมด์ทะเล สัตว์น้ำที่จับเป็นสัตว์น้ำตามฤดูกาล เลือกจับชนิดที่มีปริมาณมาก ทำให้สัตว์น้ำชนิดนั้นมีปริมาณเพียงพอ ที่มีน้อยก็ปล่อยให้ขยายพันธุ์ต่อ
ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน พ่อออกเรือกับลูก ภรรยารอปลดปลาจากอวน มีลูกจ้างบ้างแต่ไม่มาก จึงไม่มีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรม
เว้นว่างจากการออกเรือช่วงมรสุม หรือฤดูขยายพันธุ์สัตว์น้ำก็รวมตัวกันทำงานอนุรักษ์ ทำซั้งกอ ทำธนาคารปู ซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากิน

@hmd2016
0899293955
@hmd2016
0899293955
ตะกร้า Item Removed. Undo
  • No products in the cart.