โต๊ะเก้าอี้ เต๊นท์ โต๊ะหมู่บูชาอาสนะ

♠  ชุดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย
    –  ชุดโต๊ะหมู่ 7 หรือ หมู่ 9
    –  พานพุ่มทอง-เงิน
    –  แจกันดอกไม้ (เฉพาะแจกัน)
    –  เชิงเทียน
    –  เชิงเทียนชนวน
    –  พานสายสิญณ์ + สายสิญณ์
    –  พานน้ำมนต์ + ที่พรมน้ำมนต์
    –  ชุดกรวดน้ำ
    –  โต๊ะกราบ
    –  พรมแดงปูรองโต๊ะหมู่

♠  ชุดอาสนะ ประกอบด้วย
    –  อาสนะสงฆ์สีครีมทอง 9 ชุด
    –  เบาะหลุยส์ 9 ชุด
    –  พรมแดงปูรองอาสนะสงฆ์

§  ราคาเช่าชุดโต๊ะหมู่บูชาและอาสนะ 9 ชุด