เกี่ยวกับเรา

ในปัจจุบัน เรื่องอาหารปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทุกคนเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จาก การเกิดโครงการดีๆ เพิ่มขึ้น มีตลาดสีเขียว มีตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น มีร้านอาหารให้ความสนใจเรื่องวัตถุดิบที่อยากให้เป็นแบบไม่มีสารตกค้าง ใส่ใจคนกิน และที่สำคัญคนกินเองใส่ใจกันมากขึ้น นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่ความต้องการของตลาดจะเกิดความสมดุลกันทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เกษตรกรก็จะรู้ว่าผลผลิตที่ตนเองทะนุถนอมมาอย่างดี มีคนรออยู่ คนกินก็มีความเข้าใจและการเลือกในการกินอาหารปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

โอกาสนี้ เราจึงจัดตั้งบริษัท “สุขทุกคำ” ขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนที่จะเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยจะสร้างรูปแบบในการทำงานที่จะสร้างสิ่งต่างๆ ให้เข้าถึงอาหารที่ดี ที่ปลอดภัย และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด เพราะเราเชื่อว่า อาหารไม่ใช่แค่เรื่องการกิน แต่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นวัฒนธรรม เป็นประเพณี ที่สามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมนี้ได้

คำว่า “สุขทุกคำ” ที่เราวาดไว้ คือ ความสุขที่จะมาจากทุกคน ปลายช้อนของทุกคนคือความสุขที่จะส่งต่อให้เกิดการพลังในการผลิตอาหารปลอดภัยที่มั่นคง และจะเพิ่มมากขึ้นอย่างสมดุลที่จะก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม สู่ลูกหลานของเราได้ เด็กรุ่นหลังจะได้เห็นและได้กินอาหารดีๆ ได้เห็นสิ่งแวดล้อมดีๆ และสังคมที่ดี ที่สำคัญ “เราไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าอาหารปลอดภัย อาหารออแกนิค คืออะไรที่วิเศษมากมาย ราคาแพง หาซื้อยาก…แต่เราอยากให้ทุกคนมองว่ามันคือสิ่งธรรมดา สิ่งที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ สิ่งที่จะอยู่ในวิถีชีวิตของตัวเอง อยู่ในทุกๆ จาน ทุกๆ ช้อนที่เรากินมันเข้าไป และมันจะทำให้ สุขทุกคำ ที่เรากินเข้าไปจริงๆ”

ในสิ่งที่เราวาดภาพเอาไว้ มีภารกิจดังนี้
<> ครัวกลางสุขทำคำ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการทำ
1. อาหารปิ่นโต สำหรับผู้สูงอายุ
2. อาหารปิ่นโต เฉพาะโรค มะเร็ง เบาหวาน ไต

<> ศูนย์กระจายสินค้าปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อกระจายสินค้าที่มาจากเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยและทั่วถึง

<> กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ
1. กิจกรรม 2อ อาหาร และออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
2. ตู้ให้หายหิว

เรามีความเชื่อ และแรงปรารถนาที่จะสร้างการเชื่อมโยงสู่ความยั่งยืนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เกื้อกูลกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน คนปลูกอยู่ได้ คนกินได้ของดี ซึ่งในบทบาทการทำธุรกิจของเรา เราก็จะมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ สร้างความเป็นธรรม ให้เกษตรกำหนดราคาเองได้ เข้าถึงอาหารดีๆ ได้ไม่ยาก และสร้างความเชื่อใจให้ทุกคนๆ ที่ไว้ใจเรา…


ตะกร้า Item Removed. Undo
  • No products in the cart.