ตะกร้าปันผัก ชุด Veggie เล็ก (3-3.5กก) 24 ครั้ง

8,400.00 ฿


“ตะกร้าปันผัก”  เป็นโครงการที่ดำเนินการในระบบสมาชิก
CSA หรือ Community supported agriculture  ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายที่ชุมชนผู้บริโภค ให้การสนับสนุนเกื้อกูลเกษตรกรหรือผู้ผลิต ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยร่วมเป็นสมาชิกชำระเงินล่วงหน้า รับผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไร้สารพิษ ที่ผลิตตามฤดูกาลอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจและช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตจะได้รับการจัดเรียงมาใน “ตะกร้าปันผัก” ที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเหมาะสม  จัดส่งถึงสมาชิกทุกสัปดาห์  หากมีความจำเป็นสมาชิกสามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่องดรับ “ตะกร้าปันผัก”

รหัสสินค้า: 401243 หมวดหมู่:
ตะกร้า Item Removed. Undo
  • No products in the cart.