ตะกร้าปันผัก ชุด Veggie เล็ก (3-3.5กก) 36 ครั้ง

12,600.00 ฿


“ตะกร้าปันผัก”  เป็นโครงการที่ดำเนินการในระบบสมาชิก
CSA หรือ Community supported agriculture  ซึ่งเป็นระบบการซื้อขาย