น้ำยาปู 300กรัม/แพ็ค กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช ***

105.00 ฿

วัตถุดิบจากประมงพื้นบ้าน
ปลอดฟอร์มาลีน
ปลอดผงชูรส
ปลอดวัตถุกันเสีย

มีสินค้า