น้ำสมุนไพร-น้ำมะตูม 300 มล.

25.00 ฿

ในทางการแพทย์แผนไทยมีการใช้มะตูมเพื่อการรักษามาตั้งแต่อดีต โดยมีสรรพคุณทางยาตามส่วนที่นำมาใช้ เช่น แก้ท้องเสีย แก้ลมในท้อง ดื่มแก้เสมหะ ช่วยย่อย

* น้ำมะตูมต้มใหม่ทุกเช้าก่อนนำส่ง
* อ้างอิงแหล่งข้อมูล: website คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed/thai/article-copy.html