ปั้นปุ๋ยเล็ก ชุดหมักปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 cm ความสูงรวม 60 cm รองรับได้วันละ 0.5 กก ขนาด 20 ลิตร +คราด 1 อัน โดย…ผักDone Pre-order

2,600.00 ฿