ฝรั่งกิมจูอินทรีย์ หวานกรอบฟู เมล็ดน้อย FillFreshFarm สามพราน จ. นครปฐม กิโลกรัมละ

89.00 ฿

เป็นฟาร์มออร์แกนิค100% โดยมีใบรับรอง📄
•โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล MUMT
• IFOAM มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นานาชาติ ประเทศอเมริกา
• ผ่านมาตรฐานการตรวจสารพิษตกค้างโดย Central Laboratory Thailand
• ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีสินค้า

รหัสสินค้า: 403908 หมวดหมู่:
ตะกร้า Item Removed. Undo
  • No products in the cart.