ปลากะพงพอร์ชั่น หั่นชิ้น (ติดหนัง) ชิ้นละ 2 ขีด แพ๊คละ110บาท 88 ฟู๊ดส์

110.00 ฿

🎉The world of Asian Sea Bass

เชื่อมั่นกับปลากะพงขาวแช่แข็งของ บริษัท 88 ฟู๊ดส์ จำกัด
บริษัท 88 ฟู๊ดส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตปลากะพงขาวแช่แข็งแบบครบวงจร

🐟มีโรงงานผลิตอาหารปลาเอง
🐟เพาะพันธุ์ลูกปลาและเลี้ยงปลากะพงในฟาร์มของบริษัทด้วยอาหารของเราเองและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
🐟แล่และแปรรูปปลาในโรงงานแปรรูป (ห้องเย็น) ของบริษัทเอง

👍🏼👍🏼เพราะฉะนั้นเราจึงรับประกันคุณภาพทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้น

🐟ปลากะพงแช่แข็งสามารถเก็บได้