แกงกุ้งใบชะพลู โดยกลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช ***

120.00 ฿

ส่งแบบแช่แข็ง
วัตถุดิบจากประมงพื้นบ้าน
ปลอดฟอร์มาลีน
ปลอดผงชูรส
ปลอดวัตถุกันเสีย
โดย กลุ่มสตรีประมงพื้นบ้านในถุ้ง นครศรีธรรมราช

มีสินค้า